Links mht. elektronisk tinglysning
Other sites


Language/sprog


 

e-tinglys.dk - elektronisk tinglysning

Tinglysning uofficielt!! Teknisk - business case - fra J2EE certificeret udvikler

J2EE certificeret - ETL e-tinglys forretnings proces erfaring
- webservices / front-end


Disclaimer

Dette site repræsenter kun private synspunkter fra en ydmyg civilingeniør (M.Sc.EE) konsulent, som opererer uden bindinger til store firmaer. Information er givet uden noget ansvar for, hvordan en læser måtte benytte dem.

Har arbejdet forretningsmæssigt med tinglysning på J2EE niveau.

Fremlægger ærbødigst mit CV i forbindelse hermed.


Tinglysning : "hit-the-ground-running" med fuldmagter, anmelderordninger og tegningsregler.

Her fndes kun information tilgængelig fra offentlige kilder.
Der findes en let tilgægelig introdution til elektronisk tinglysning på Domstolsstyrelsens hjemmeside.

Der findes også yderligere kilder til f.eks. Sikkerhed og Elektronisk Tinglysning

Som udgangspunkt findes der indgangsvinklerne til elektronisk tinglysning (bl.a. http://www.signaturgruppen.dk/pdfs/whitepaper-e-tl.pdf) :
  • tinglysning.dk - tynd klient med login via digital signatur, hvor kan anmeldes og underskrives
  • system-til-system (S2S) - hvor finansielle virksomheder kan anmelde via SSL og SOAP protokollen
  • JMS - hvor der kan forbindes via BEA Weblogic (Aqualogic) integration. Kun for dem som kender til JMS bridge integration... Jf. artikler på mit website www.topsecurity.dk
Som udgangspunkt findes der synkrone og asynkrone kald til tinglysningssystemet, hvilket fremgår af WSDL definitionerne. Synkrone kald er typisk forespørgsler og asynkrone kald kan være anmeldelser, som ændrer historikken for en ejendom. Centralt i tinglysning er underskrifter. Man kan underskrive på 3 måder : direkte - via fuldmagt - under anmelderordning.

Nogle fundamentale begreber :

Registreret bruger : har en-til-en relation til et CVR nummer og kan tilknyttes et variabelt OCES certifikater (MOCES, FOCES). Oprettes af DSS sammen med eet certifikat (brugeradministrator certifikat), som efterfølgende kan bruges til at logge ind i tinglysning.dk og tilføje yderligere brugercertifikater.

Fuldmagt : er når en juridisk person (fuldmagtsgiver) giver bemyndigelse til en anden juridisk person (fuldmægtig) til at underskrive på førstnævntes vegne. Sådan en fuldmagt kan kun gives på een konkret ejendom. Fuldmagter oprettes af DSS. Typisk ved indsendelse af skriftlig fuldmagt.

Anmelderordningen : gælder for et specifikt certifikat og en ekspeditionstype. Den giver autorisation til en juridisk person mht. at underskrive som kreditor eller kreditor/debitor på vegne af anden juridisk person. Afhænger ikke af den konkrete ejendom. Anmelderordninger oprettes af DSS

Tegningsregel : defineret i erhverv og selskabsstyrelsens register og gælder for en CVR (registreret bruger - dvs. implicit for dennes certifikater) og bestemmer et variendende antal nødvendige underskrifter for anmeldelserne. Dette kan påvirke mulighederne for at bruge anmelderordning.

Kreditkundeordning : gælder for en registreret bruger, angiver dennes foretrukne betalingsform - herunder implicit mulighed for gratis forspørgsels opslag i overensstemmelse med XSD definitioner <ErklaeringAfgiftsfriOpslag><Erklaering..>0/1</Erklaering..><ErklaeringAfgiftsfriOpslag>

Endpoint : er en webservice end-point, hvor asynkrone svar kan modtages fra tinglysnings systemet. Skal overholde standarder defineret i et antal specificerede WSDL definitioner.


Automatisk generering af Webservices fra WSDL

Sådan kan asynkrone tinglysnings svar f.eks. modtages hurtigt og nemt:Det er virkelig simpelt, som beskrevet i denne korte vejledning Tinglysning webservice fra WSDL servicekaloget at hurtigt genere java source kode webservice stubs eksempler fra det offentliggjorte service katalog. Disse stubs kan nemt og hurtigt modtage asynkrone tinglysnings svar, som returneres af tinglysnings systemet.

Opsætning af SSL og verificering af signaturer er en lidt anden sag som jeg også vil lave 'shake-n-bake' tekst om, når jeg får tid.Soap kommunikation med Webservice

Total miniature eksempel på brug af Soap over SSL:Eksemplet demonstrerer brug af Soap protokol for kommunikation med synkrone webservices.


Mine andre sites